اتابک کتی دماوند

اتابک کتی دماوند

یکی از روستاهای استان تهران که در شهرستان دماوند قرار گرفته شده است روستای زیبای اتابک کتی می باشد.

ادامه خواندن اتابک کتی دماوند

آب کلاه دماوند

روستای آب کلاه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد.

ادامه خواندن آب کلاه دماوند

دماوند

شهر دماوند

شهر دماون که شما می شناسید تحت عنوان شهرستان دماوند ثبت شده است و نام یکی از شهرستان ‌های استان تهران پایتخت ایران می باشد.

ادامه خواندن دماوند

تهران

شهر تهران

شهر تهران پرجمعیت‌ ترین شهر کشور ایران می باشد.

شهر‌تهران پایتخت کشور ایران نیز می باشد.

شهر‌تهران شامل استان تهران و شهرستان تهران می باشد.

ادامه خواندن تهران

ایران

کشور ایران

کشور‌ایران که با نام پرافتخار جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود.

یکی از کشورهای جنوب غربی آسیا و خاورمیانه می باشد.

وسعت کشور‌ایران ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع می باشد؛

و جمعیت این کشور جز هجدهمین کشور پرجمعیت جهان با تقریبا ۸۰میلیون نفر انسان می باشد.

کشور ایران شمالا با جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ترکمنستان، شرقا با افغانستان و پاکستان و غربا با ترکیه و عراق همسایه می باشد.

ادامه خواندن ایران