آب کلاه دماوند

روستای آب کلاه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد.

ادامه خواندن آب کلاه دماوند