آردینه

آردینه دماوند

آردینه یکی از روستاهای استان تهران در شهرستان دماوند بخش رودهن قرار گرفته شده است.

ادامه خواندن آردینه