اتابک‌ شمس اولیا

اتابک‌ شمس اولیا دماوند

یکی دیگر از روستاهای شهرستان دماوند استان تهران اتابک شمس اولیاء می باشد.

ادامه خواندن اتابک‌ شمس اولیا