اتابک کتی دماوند

اتابک کتی دماوند

یکی از روستاهای استان تهران که در شهرستان دماوند قرار گرفته شده است روستای زیبای اتابک کتی می باشد.

ادامه خواندن اتابک کتی دماوند