اتابک‌ شمس اولیا

اتابک‌ شمس اولیا دماوند

یکی دیگر از روستاهای شهرستان دماوند استان تهران اتابک شمس اولیاء می باشد.

ادامه خواندن اتابک‌ شمس اولیا

اتابک کتی دماوند

اتابک کتی دماوند

یکی از روستاهای استان تهران که در شهرستان دماوند قرار گرفته شده است روستای زیبای اتابک کتی می باشد.

ادامه خواندن اتابک کتی دماوند