اشندر

اشندر دماوند

روستای اشندر یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن اشندر