اوزدر

اوزدر دماوند

روستای‌اوزدر یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن اوزدر