باغ سرهنگ طاهری

باغ سرهنگ طاهری دماوند

روستای باغ سرهنگ‌طاهری یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن باغ سرهنگ طاهری