بیدک

بیدک دماوند

روستای بیدک یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن بیدک