جعفرآباد

جعفرآباد دماوند

روستای جعفرآباد یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن جعفرآباد