خزکدر

خزکدر دماوند

روستای خزکدر یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن خزکدر