خورین

خورین دماوند

روستای خورین یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن خورین