دزدآباد

دزدآباد دماوند

روستای دزد آباد یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن دزدآباد