دشتک

دشتک دماوند

روستای دشتک یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن دشتک