اروژقلی

اروژقلی دماوند

یکی دیگر از روستاهای شهرستان دماوند استان تهران اروژقلی می باشد.

ادامه خواندن اروژقلی