اوزن‌دره

اوزن‌دره دماوند

روستای اوزن دره یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد. ادامه خواندن اوزن‌دره