تجرک بالا دماوند

تجرک بالا دماوند

روستای تجرک بالا یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن تجرک بالا دماوند