تجرک پایین

تجرک پایین دماوند

روستای تجرک پایین یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن تجرک پایین