تنگه

تنگه دماوند

روستای تنگه یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن تنگه