تیرک

تیرک دماوند

روستای تیرک یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن تیرک