جورد

جورد دماوند

روستای جورد یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن جورد