درختبید

درختبید دماوند

روستای درختبید یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن درختبید