زره در

روستای زره در دماوند

روستای زره‌در یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن زره در