زیارت پایین دماوند

روستای زیارت پایین

یکی از روستاهای استان تهران که در شهرستان دماوند قرار گرفته شده است روستای زیبای زیارت‌پایین می باشد. ادامه خواندن زیارت پایین دماوند