شلمبه دماوند

روستای شلمبه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد. ادامه خواندن شلمبه دماوند