شمس آباد دماوند

روستای شمس‌آباد

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند شمس آباد می باشد. ادامه خواندن شمس آباد دماوند