شکن کلک دماوند

روستای شکن کلک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند شکن کلک می باشد.

ادامه خواندن شکن کلک دماوند