عباس آباد دماوند

روستای عباس‌آباد

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند عباس آباد می باشد. ادامه خواندن عباس آباد دماوند