علی آباد والی دماوند

علی آباد والی

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند علی‌آباد والی می باشد.

ادامه خواندن علی آباد والی دماوند