قفلک دماوند

روستای قفلک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند قفلک می باشد. ادامه خواندن قفلک دماوند