مشا دماوند

روستایمشا

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند مشا می باشد.

ادامه خواندن مشا دماوند