مشهد دماوند

روستای مشهد

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد. ادامه خواندن مشهد دماوند