مقانک دماوند

روستای مقانک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد. ادامه خواندن مقانک دماوند