مومج دماوند

روستایمومج

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند مومج می باشد.

ادامه خواندن مومج دماوند