همند خالصه وادان دماوند

روستای همند خالصه وادان

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند همند خالصه وادان دماوند می باشد. ادامه خواندن همند خالصه وادان دماوند