وردانه دماوند

روستای وردانه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند وردانه می باشد.

ادامه خواندن وردانه دماوند