کفتاردره دماوند

روستای کفتاردره

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد. ادامه خواندن کفتاردره دماوند