کلاک دماوند

روستای کلاک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کلاک می باشد.

ادامه خواندن کلاک دماوند