سقزدره دماوند

روستای سقزدره

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند سقزدره می باشد. ادامه خواندن سقزدره دماوند