سیدآباد دماوند

روستای سیدآباد

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند سیدآباد می باشد. ادامه خواندن سیدآباد دماوند