محمودیه دماوند

روستای محمودیه

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند محمدیه می باشد.

ادامه خواندن محمودیه دماوند