هاشمک دماوند

روستای هاشمک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند آب کلاه می باشد. ادامه خواندن هاشمک دماوند