چشمه سبزی

چشمه سبزی دماوند

روستای چشمه‌سبزی یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن چشمه سبزی