چناران

چناران دماوند

روستای چناران  یکی از روستاهای شهرستان دماوند می باشد.

ادامه خواندن چناران