کولیک دماوند

روستای کولیک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند کولیک می باشد.

ادامه خواندن کولیک دماوند