گل آهک دماوند

روستای  گل آهک

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند گل آهک می باشد. ادامه خواندن گل آهک دماوند