گویج دماوند

روستای گویج

یکی دیگر از روستاهای شهرستان‌ دماوند گویج می باشد.

ادامه خواندن گویج دماوند